Chế Độ Bảo Hành

Chế Độ Bảo Hành

Cơ điện Đông Á bảo hành miễn phí toàn bộ sản phẩm và dịch vụ mà Cơ điện Đông Á cung cấp

* Sản Phẩm:

   + Bảo hành 24 tháng hoặc 2000 giờ đối với sản phẩm là máy phát điện mới 

   + Bảo hành 12 tháng hoặc 1000 giờ đối với sản phẩm là máy phát điện cũ và các thiết bị, phụ tùng mà Cơ điện Đông Á bán rời 

   + Các thiết bị điện, phụ tùng mà Cơ điện Đông Á nếu được cung cấp đồng thời với máy phát điện mới được bảo hành đồng bộ với thời  24 tháng hoặc 2000 giờ

* Dịch Vụ:

   Mọi loại dịch vụ mà  Cơ điện Đông Á thực hiện được bảo hành miễn phí trong thời gian 12 tháng hoặc 1000 giờ.

Ngoài ra, Cơ điện Đông Á còn có dịch vụ bảo trì dài hạn cho máy phát điện chi phí từ 2% đến 10% tùy loại công suất và khu vực 

codiendonga