Văn Hóa & Giá Trị

Văn Hóa & Giá Trị

       

       Cơ điện Đông Á luôn đưa đạo đức lên trên lợi nhuận. Chúng tôi hiểu những mong muốn của Khách hàng, thế nên điều Chúng tôi đem đến là sự tiện ích, là sự tối ưu, là chất lượng. Những nguyên tắc về đạo đức và giá trị của Cơ điện Đông Á gói gọi trong những điều sau:

   

   Thứ nhất: Sự hiểu biết là điều kiện tiên quyết để tạo ra giải pháp cho các bạn. Cơ điện Đông Á không ngừng cập nhật khoa học kỹ thuật công nghệ trên toàn thế giới, luôn luôn học hỏi để đưa ra giải pháp tốt nhất 

   Thứ hai: Hành động luôn là sự chứng minh tuyệt vời nhất. Cơ điện Đông Á với đặc thù là những người kỹ thuật nên sự hành động là điều mà Cơ điện Đông Á luôn làm và đó cũng là phương châm của nhà sáng lập

   Thứ ba: Cơ điện Đông Á luôn luôn lắng nghe và hiểu những thách thức mà các bạn đang gặp phải 

   Thứ tư: Sự thành công của các bạn là niềm tự hào của chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn kề bên góp phần mang đến sự thành công cho bạn

   Thứ năm: Nếu nói không với lợi nhuận là không phải nhưng lợi nhuận không phải thứ chúng tôi đặt lên hàng đầu mà đạo đức mới là phương hướng của chúng tôi 

   Thứ sáu: Chúng tôi luôn tôn trọng luật pháp dù đi đến bất kỳ nơi nào

   Thứ bảy: Chúng tôi luôn tôn trọng mọi quyết định của cá nhân

codiendonga