Chính Sách Thanh Toán

Chính Sách Thanh Toán

Cơ điện Đông Á đề xuất

     Đối với hàng hóa:

Đợt 1: Tạm ứng 30% giá trị hàng hóa

Đợt 2: Thanh toán 60% sau khi nghiệm thu tại kho hàng Đông Á hoặc sau khi máy phát điện đến chân công trình

Đợt 3: Thanh toán phần còn lại sau khi nghiệm thu lắp đặt 

     * Đối với dịch vụ:

Thanh toán 100% sau khi nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 

Lưu ý: Mọi điều khoản có thể được điều chỉnh dựa trên thương thảo phù hợp với nhu cầu của Khách hàng 

codiendonga