Bệnh Viện Đa Khoa Sóc Trăng

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SÓC TRĂNG

Được sự tin tưởng của Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Sóc Trăng. Chúng tôi, Cơ điện Đông Á đã thực hiện và hoàn thành dự án cung cấp tử hòa đồng bộ cho 02 máy phát điện 1500kVA cho Bệnh Viện 

codiendonga